Archiwa tagu: Saab Barracuda

Polskie wielozakresowe pokrycie maskujące Berberys

Wstępne prace nad pokryciami maskującymi w różnych spektrach rozpoczęto w Polsce pod koniec lat dziewięćdziesiątych ub. wieku w Wojskowym Instytucie Techniki Inżynieryjnej (WITI), a w ? 2005 r. rozpoczęto w WITI i firmie Miranda sp. z o.o. (obecnie należącej do Grupy Lubawa S.A.) pracę badawczo-rozwojową “?” finansowaną przez Departament Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej, a dotyczącą opracowania nowego typu systemu maskowania obiektów wojskowych. Prototypowe pokrycie o nazwie Berberys R zostało ukończone w 2007 r. Od 2010 r. pokrycia maskujące Berberys są zamawiane dla Wojska Polskiego.

Pokrycie Berberys 1

Wielozakresowe Pokrycie Maskujące Berberys.

Wielozakresowe Pokrycie Maskujące (WPM) Berberys przeznaczone jest do bezpośredniego maskowania w zakresie optycznym, termalnym i radiolokacyjnym sprzętu, m.in. w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni w przedziale długości fal 0,38 x 10-6 do 1,2 x 10-6 m, termalnym w przedziale długości fal od 3 x 10-6 do 14 x 10-6 m oraz radiolokacyjnym w przedziale długości fal od 3 x 10-3 m do 1,2 x 10-1 m.

Berberys 5

Zestaw WPM-D pokrycia maskującego Berberys.

Konstrukcja pokrycia WPM umożliwia to tworzenie zestawów do ukrywania różnego rodzaju obiektów – odpowiedniej wielkości pokrycie maskujące tworzone jest z połączonych ze sobą modułów. Zasadniczym modułem jest element o wymiarach 1,5 x 6 m, łączony w moduły podstawowe o wymiarach 6 x 6 m. Sześć modułów połączonych ze sobą mogą utworzyć pokrycie o maksymalnych wymiarach 12 x 15 m.

Berberys 1

Schemat konstrukcji pokrycia Berberys.

Pokrycie wykonane jest z elementu nośnego (słupki i linki) oraz połączonego z nim ażurowanego materiału zapełniającego. Pokrycie wzmocnione jest na obrzeżu taśmą do której przymocowane są ucha zaczepów do mocowania do elementów nośnych. Opcjonalnie w zestawie znajdują się komplet kotwiący i konstrukcja wsporcza. Pokrycie Berberys przewożone jest w specjalnych pokrowcach. Rozłożenie modułu o wymiarach 12 x 15 m trwa około 30 minut. Masa jednostkowa pokrycia wynosi około 380 g/m2.

Pokrycie przewidziane jest do użytkowania temperaturze otaczającego powietrza od -30° do +50°C, wilgotności względnej otaczającego powietrza do 98%, podczas opadów atmosferycznych. Okres stosowania pokrycia to cały rok.

Berberys 2

Tłumienie sygnału radiolokacyjnego przez pokrycie Berberys. Z lewej obiekty bez pokrycia, z prawej z użyciem pokrycia maskującego Berberys.

Pokrycie produkowane jest w czterech różniących się wymiarami zestawach WPM-A, WPM-B, WPM-C i WPM-D. WPM-A służy do maskowania stanowisk ogniowych, stanowisk obserwacyjnych lub odcinków rowów łączących, natomiast WPM-B, WPM-C i WPM-D są przeznaczone do masowania pojazdów wosjkowych. Tabela zawiera przykładowe zestawy pokrycia Berberys umożliwiające ukrycie różnorodnego sprzętu wojskowego.

Wielozakresowe pokrycie maskujace Berberys_02

Sprzęt i obiekty zamaskowane przy użyciu pokrycia Berberys nie są w warunkach terenowych rozpoznawane okiem nieuzbrojonym przy obserwacji naziemnej i z powietrza z odległości lub wysokości 1000 m lub większej oraz na zdjęciach fotograficznych wykonanych w skali 1:5000 i mniejszej przy rozdzielczości liniowej zdjęć 20 linii na mm. W zakresie rozpoznania różnicy temperatur pokrycie zmniejsza efektywność rozpoznania termalnego poprzez deformację zobrazowania termalnego obiektu, zmiany w przestrzennych charakterystykach promieniowania oraz zmniejsza różnicę temperatur między maskowanym obiektem a tłem do wartości 4 K, czyli 4o C.

Berberys 4

Zmniejszenie sygnatury termicznej czołgu.

W zakresie rozpoznania radiolokacyjnego pokrycie zmienia współczynniki odbicia promieniowania od sprzętu w takim stopniu, że techniczna odległość jego rozpoznania przez stacje radiolokacyjne zmniejsza się co najmniej o 50% przy tłumieniu maksymalnych odbić fal elektromagnetycznych od maskowanego sprzętu na poziomie co najmniej 12dB. Ukryciu w paśmie widzialnym służy odpowiednia kolorystyka siatki w kilku wersjach kamuflażu, przeznaczonych do stosowania na obszarach zarówno porośniętych roślinnością, jak i pustynnych. Zmniejszanie kontrastu temperatury między maskowanym obiektem, a jego otoczeniem, rozpraszanie i pochłanianie fal radiolokacyjnych następuje w spodniej warstwie pokrycia.

Copyright © Redakcja Militarium/Fot. Miranda/Rys. Miranda