Archiwa tagu: 1RL243 Rubikon

Rosyjski system pasywnego rozpoznania radioelektronicznego 1RŁ234 Rubikon

Mobilny automatyczny system rozpoznania radiotechnicznego (MASRR) wysokich częstotliwości 1RŁ243 Rubikon (SP-252E) powstał w instytucie naukowo-badawczym (NII) Wektor – obecnie OAO NII Wektor – w Sankt Petersburgu i był produkowany dla rosyjskich sił zbrojnych.

Zadaniem 1RŁ243 jest dookrężne wykrywanie i śledzenie – w całym zakresie przeszukiwanych częstotliwości – sygnałów naziemnych i nawodnych (okrętowych) stacji radiolokacyjnych, analizowanie ich charakterystyk, określanie położenia nadajników radiowych i ich śledzenie, automatyczna identyfikacja typu nadajnika, przetwarzanie i wysyłanie informacji o źródłach promieniowania. Stacja umożliwia wykrywanie i analizę sygnałów różnych rodzajów – impulsowe z liniową lub nieliniową modulacją częstotliwości, impulsowe z modulacją fazową lub impulsowo-dopplerowskie. Stacja Rubikon została w ostatnich latach zmodyfikowana, niestety nie ma wiarygodnych danych na temat zakresu wprowadzonych zmian.

Kompleks składa się z trzech stacji Rubikon, współpracujących z punktem dowodzenia pododdziału radiotechnicznego. Stacje 1RŁ243 wchodzą w skład kompanii rozpoznania radioelektronicznego w siłach lądowych FR.

1RL243 Rubikon_01

Stacja 1RŁ243 Rubikon w położeniu marszowym – widoczny maszt antenowy złożony do tyłu.

Stacja 1RŁ243 składa się z podnoszonego modułu antenowego, obrotowej podstawy wraz z napędami, modułu odbiorczego, aparatura obróbki i przetwarzania danych, stanowiska operatorskie oraz system przesyłania informacji. Podwoziem zestawu jest zmodyfikowany transporter gąsienicowy MT-LBu (Obiekt 10) z silnikiem wysokoprężnym o mocy 220 kW (300 KM). Na tylnej ścianie kadłuba zamontowany jest agregat prądotwórczy o mocy 3,5 kW. Załoga stacji składa się z trzech osób.

Stacja umożliwia monitoring sygnałów w pełnym kącie azymutu, tj. 360 stopni, a szerokość charakterystyki jednostki antenowej wynosi 10 stopni. Zespół antenowy może obracać się z prędkością kątową od 0,5 do 9 stopni na sekundę. Zakres obsługiwanych częstotliwości wynosi od 2 do 18 GHz, a czułość odbiornika 95-100 dB/W. Dokładność pomiaru częstotliwości nośnej emisji radiowej wynosi 1 MHz. Ocenia się, że stacja Rubikon umożliwia przechwycenie paczki impulsów o długości w przedziale od 0,1 do 400 us.

Stacja pracuje w reżimie interferometrycznym, precyzyjne ustalenie współrzędnych kątowych celów jest możliwe przy wykorzystaniu metody różnicy czasu nadejścia sygnału – w przypadku współpracy w systemie trzech stacji Rubikon. W tym zakresie osiągana jest dokładność pomiaru 1,5-2 stopnie w azymucie i 30-70 m w odległości. Przesyłanie danych o wykrytych obiektach następuje poprzez urządzenia łączności z kodowaniem transmisji.

Czas przejścia 1RŁ243 z położenia marszowego w robocze (i odwrotnie) wynosi 20 minut. Stacja Rubikon może działać w każdych warunkach atmosferycznych, w tym przy wietrze do 30 m/s i w temperaturach od -40 do +50 stopni Celsjusza, a konstrukcja urządzeń roboczych pozwala operować w środowisku silnych zakłóceń elektromagnetycznych.

Copyright © Redakcja Militarium