Obrona polskiego wybrzeża według poglądów z początku lat 90.

Rysunki przedstawiają operacyjne i taktyczne aspekty obrony polskiego wybrzeża według poglądów z pierwszej połowy lat 90., tj. z okresu tzw. samowystarczalności strategicznej (obronnej). Wyrazem planowanej samowystarczalności strategicznej były “Założenia polskiej polityki bezpieczeństwa” oraz “Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna Rzeczypospolitej Polskiej” z listopada 1992 r. obowiązujące faktycznie do czasu wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do NATO.