Ukraiński batalion zmechanizowany – struktura, uzbrojenie i wyposażenie

Schemat graficzny pokazujący etat ukraińskiego batalionu zmechanizowanego według stanu na 2015 rok. Rysunek prezentowany w S. Zguriec, “Orużje Ukrainy. Blesk i sekret stali. Tom 1”, Kijów 2017.

Rys. S. Zguriec, “Orużje Ukrainy. Blesk i sekret stali. Tom 1”, Wyd. AEF-Ukraina, Kijów 2017.