Archiwa tagu: Wojska Obrony Terytorialnej

Uzbrojenie, wyposażenie i struktury Wojska Polskiego – Wojska Obrony Terytorialnej

Powstałe 1 stycznia 2017 r., jako nowy piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP Wojska Obrony Terytorialnej ma być, według założeń Ministerstwa Obrony Narodowej, formacją o organizacji i strukturze dostosowanych do realizowanych zadań oraz odpowiednim uzbrojeniu i wyposażeniu.

Organizacja WOT ma być ściśle powiązana z obecnym podziałem administracyjnym kraju. Wszystkie sformowane w latach 2017-2021 jednostki obrony terytorialnej mają reprezentować, pod względem organizacyjno-koncepcyjnym, jednostki lekkiej piechoty, odpowiednio do wymagań uzbrojone i wyposażone.

Szczebel operacyjny WOT tworzyć mają brygady, których pododdziały będą rozmieszczone we wszystkich województwach, a liczba brygad – siedemnaście – ma odpowiadać liczbie województw, w  województwie mazowieckim powstaną dwie brygady. Brygady mają mieć różną strukturę, jednak zasadniczy trzon jednostki powinny tworzyć: dowództwo i sztab, trzy do pięciu batalionów OT oraz pododdziały wsparcia i zabezpieczenia, w tym grupa wsparcia informacyjnego z sekcją bezzałogowych systemów rozpoznawczych. Brygada, będąca największą jednostką struktur sił terytorialnych, nie będzie operowała w jednym rejonie, ale powinna stanowić element wsparcia operacyjnego i logistycznego pododdziałów niższego szczebla i zgrupowań bojowych (zapewnienie wsparcia i zabezpieczenia zgrupowań gwarantujące ciągłość działań) operujących w danym rejonie.

Plan formowania brygad OT w latach 2017-2019

Szczeblem pośrednim ma być batalion OT. Według obecnych informacji sformowanych ma być 68 batalionów. Batalion OT to następujące pododdziały: dowództwo i sztab, cztery-pięć kompanii obrony terytorialnej oraz pododdziały wsparcia i zabezpieczenia. Na bazie pododdziałów batalionów mają być tworzone tzw. zgrupowania zadaniowe WOT, przeznaczone do realizacji określonych zadań i wsparte w razie potrzeby przez dodatkowe siły i sprzęt.

Podstawowymi jednostkami WOT mają być kompanie – zasadnicze pododdziały na poziomie powiatu. Łącznie planowane jest sformowanie 314 kompanii. Kompania obrony terytorialnej ma być pododdziałem lekkiej piechoty. Każda kompania będzie miała określony profil działania, m.in. miejski, górski, wodny i ogólny, powiązany ze środowiskiem geograficznym i demograficznym stałego rejonu odpowiedzialności (SRO). Dla poziomu kompanii SRO będzie zwykle wytyczony administracyjnymi granicami powiatu, a w dużych miastach – gminy. Profil pododdziału zdecyduje określonym zakresie o jego wyposażeniu, w tym indywidualnym żołnierzy, a także programie szkolenia żołnierzy. Kompania ma się składać z dowództwa, dwóch-trzech plutonów liniowych, plutonu wsparcia oraz drużyny snajperów. W plutonie wsparcia mają znaleźć się bezzałogowe systemy rozpoznawczo-uderzeniowe jednorazowego użytku. Drużyna snajperów kompanii ma być wyposażona w karabiny wyborowe kal. 8,6 mm (3 szt.) i wielkokalibrowe karabiny maszynowe kal. 12,7 mm (3 szt.) z celownikami termowizyjnymi (6 szt.).

Pluton OT powinien liczyć około 40 żołnierzy i składać się z organu dowodzenia i trzech drużyn.

Sekcja lekkiej piechoty OT

Zasadniczym pododdziałem WOT ma być 12-osobowa drużyna (sekcja) piechoty w składzie: dowódca, zastępca dowódcy, strzelec wyborowy, zwiadowca, starszy saper, młodszy saper, starszy medyk, młodszy medyk, starszy radiotelefonista, młodszy radiotelefonista, starszy strzelec, młodszy strzelec. Na jej uzbrojeniu mają znaleźć się karabinki kal. 5,56 mm (7 szt.), karabinki wyborowe kal. 5,56 mm lub 7,62 mm (2 szt.), karabiny wyborowe kal. 7,62 mm (1 szt.), granatnik rewolwerowy kal. 40 mm (1 szt.) i karabiny maszynowe kal. 7,62 mm (2 szt.). Planowane jest wprowadzenie zamiast tych ostatnich karabinków maszynowych kal. 5,56 mm (2 szt.). Docelowo drużyna (sekcja) ma mieć także jednorazowy granatnik wielozadaniowy (co najmniej 2 szt.). Pododdział ma mieć monokulary noktowizyjne (6 szt.), celowniki noktowizyjne (x szt.) oraz celownik termowizyjny (1 szt.).

Poza tym pododdziały WOT mają dysponować wielkokalibrowymi karabinami maszynowymi na pojazdach oraz przeciwlotniczymi rakietowo-artyleryjskimi i przenośnymi przeciwlotniczymi zestawami rakietowymi.

Dostępne informacje na temat konkretnych typów uzbrojenia i sprzętu wojskowego przeznaczonego dla WOT pozwalają stwierdzić, że „terytorialsi” będą uzbrojeni w pistolety wojskowe Ragun, karabinki Beryl i subkarabinki Mini-Beryl (w tym z granatnikami podwieszanymi GPBO-40), granatniki samodzielne GSBO-40, granatniki rewolwerowe RGP-40, karabiny wyborowe Bor (Alex) i wielkokalibrowe karabiny wyborowe Tor. Według „deklaracji” MON planowane jest wprowadzenie do WOT karabinków MSBS odmiany klasycznej w wersjach kal. 5,56 mm oraz kal. 7,62 mm.

Bronią wsparcia mają być karabiny maszynowe UKM-2000P Rod, wielkokalibrowe karabiny maszynowe WKM-B i moździerze LM-60D. Według deklaracji przedstawicieli WOT planowane jest wyposażenie formacji w nowe karabinki maszynowe zamiast karabinów maszynowych UKM-2000P i nowe moździerze lekkie zamiast LM-60D.

Według MON do zwalczania środków napadu powietrznego w WOT przeznaczone mają być przeciwlotnicze zestawy rakietowo-artyleryjskie ZUR-23-2 i przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Grom/Grom-M (Piorun). Broń przeciwpancerna ma obejmować granatniki jednorazowego użytku oraz miny: denne MN-123 i przeciwburtowe MPB-ZN.

Środkami transportowymi mają być m.in. quady, skutery śnieżne, samochody osobowo-terenowe Mustang oraz samochody ciężarowo-terenowe Jelcz i Star.

 Copyright © Redakcja Militarium/Fot. MON

Ostateczna koncepcja Wojsk Obrony Terytorialnej? Część 1

We wrześniu 2016 r. zaprezentowano elementy opracowanej koncepcji funkcjonowania piątego Rodzaju Sił Zbrojnych – Wojsk Obrony Terytorialnej.

Na czele nowego rodzaju wojsk ma stać Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, przekształcone z obecnie funkcjonującego Biura ds. Utworzenia OT. Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej pod względem logistycznym będzie wspierane przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.

Podstawowymi zadaniami Wojsk OT mają być: przygotowanie militarnej obrony państwa na poziomie lokalnym w oparciu o infrastrukturę cywilną; wspieranie wojsk operacyjnych (Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych) w rejonach i obszarach działań wspólnych; prowadzenie działań przeciwdywersyjnych i przeciwdesantowych; wsparcie służb w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

obrona-terytorialna-2019Zasadniczo odpowiedzialność jednej Brygady OT będzie obejmowała obszar jednego województwa. Podstawowym elementem OT będą jednak mniejsze jednostki – bataliony i kompanie.

W latach 2016-2019 ma być sformowane 17 brygad OT, po jednej w każdym województwie, za wyjątkiem województwa mazowieckiego, gdzie mają być utworzone dwie brygady. Dowództwu każdej z brygad będą podporządkowane bataliony i kompanie OT, które będą pododdziałami o dużym stopniu samodzielności.

W 2019 r. funkcjonować mają następujące brygady: 1. Brygada OT z dowództwem w Białymstoku;  2. Brygada OT z dowództwem w Lublinie;  3. Brygada OT z dowództwem w Rzeszowie;  4. Brygada OT z dowództwem w Olsztynie;  5. Brygada OT z dowództwem w Ciechanowie;  6. Brygada OT z dowództwem w Radomiu;  7. Brygada OT z dowództwem w Gdańsku;  8. Brygada OT z dowództwem w Bydgoszczy;  9. Brygada OT z dowództwem w Łodzi;  10. Brygada OT z dowództwem w Krakowie;  11. Brygada OT z dowództwem w Gliwicach;  12. Brygada OT z dowództwem w Opolu;  13. Brygada OT z dowództwem we Wrocławiu;  14. Brygada OT z dowództwem w Poznaniu;  15. Brygada OT z dowództwem w Szczecinie;  16. Brygada OT z dowództwem w Zielonej Górze i 17. Brygada OT z dowództwem w Kielcach.  Sformowane ma być również Centrum Szkolenia WOT.

Uzbrojenie i wyposażenie WOT nie powinno odbiegać od standardów wojsk operacyjnych ma stanowić broń strzelecka (pistolety wojskowe Ragun, karabinki i subkarabinki Beryl/Mini-Beryl, karabiny wyborowe Bor, karabiny maszynowe Rod, wielkokalibrowe karabiny maszynowe WKM-B, wielkokalibrowe karabiny wyborowe Tor), broń wsparcia (granatniki przeciwpancerne RPG-7, granatniki podwieszane GPBO-40, granatniki samodzielne GSBO-40, granatniki rewolwerowe RGP-40, moździerze LM-60D i LM-60K), zestawy przeciwlotnicze (zestawy artyleryjskie ZU-23-2, zestawy rakietowo-artyleryjskie ZUR-23-2, zestawy rakietowe Grom) oraz miny (miny denne MN-123 z wyrzutnią PMM,  miny przeciwburtowe MPB-ZN). Pododdziały mają mieć samochody osobowo-terenowe i ciężarowo-terenowe.

Copyright © Redakcja Militarium/Rys. Militarium

Brygada Obrony Terytorialnej w obronie w terenie górzystym

Schematy organizacji oraz zestawienia uzbrojenia i sprzętu wojskowego opracowane na potrzeby ćwiczenia „Działania obronne w terenie górzystym pk. KŁODZKO-13”.

W ćwiczeniu wzięto pod uwagę sformowaną brygadę Obrony Terytorialnej, składającą się z czterech batalionów Obrony Terytorialnej.

Wojska_OT_2013_14

Wojska_OT_2013_2

Copyright © Redakcja Militarium/Rys. Akademia Obrony Narodowej/Rys. Militarium