Archiwa tagu: Marynarka Wojenna

W drodze do ORP Kaszub – polskie projekty okrętów zop w latach 1960-1972

Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ub. wieku polskie biura konstrukcyjne okrętów, funkcjonujące przy zakładach przemysłu stoczniowego, były już na tyle doświadczonymi podmiotami, że mogły rozpocząć opracowywanie dużych jednostek bojowych. W pierwszej kolejności rozpoczęto projektowanie jednostek do zwalczania okrętów podwodnych, z relatywnie silnym uzbrojeniem artyleryjskim, wyrzutniami rakietowych bomb głębinowych i stacjami hydrolokacyjnymi. Pracami w tym zakresie zajęło się Centralne Biuro Konstrukcji Okrętowych nr 2 (CBKO-2). Wiązało się to z faktem, że podmiot ten otrzymał w 1951 r. z ZSRR do adaptacji dokumentację dozorowca projektu 50 Riga, budowanego w dużych seriach na sowieckich pochylniach. Marynarka Wojenna miała PRL otrzymać serię zmodyfikowanych okrętów tego typu, ostatecznie nie zdecydowano jednak o rozpoczęciu licencyjnej budowy jednostek obcej konstrukcji.

W 1959 r. rozpoczęto natomiast prace koncepcyjne nad okrętami klasy korweta – w nomenklaturze Układu Warszawskiego dużymi ścigaczami okrętów podwodnych. Do 1962 r. CBKO-2 przedstawiło kilkanaście projektów okrętów zrealizowanych pod kierownictwem inż. Jerzego Zubrzyckiego – o numerach 603, 603.1, 603.2, 605.1, 605.2, 605.3, 606, 607, 608, 609, 610 i 611 – o wyporności w granicach od 300 do 700 ton, uzbrojonych w zestawy artyleryjskie oraz wyrzutnie rakietowych bomb głębinowych, torpedy oraz zrzutnie grawitacyjnych bomb głębinowych lub tory minowe dla zapasowych torped albo min. Projekty te były w dużym stopniu zunifikowane.

605.2

605.3

606

607

Wyporność standard

216 ton

298 ton

410 ton

420 ton

Długość

41,96 m

49,01 m

54,2 m

54,2 m

Szerokość

6,08 m

6,99 m

7,9 m

7,9 m

Zanurzenie

2 m

2,12 m

2,8 m

2,3 m

Uzbrojenie

2 x 2M-3

4 x RBU-1200

2 x AK-230

2 x RBU-2500

12 x BB-1

2 x AK-230

2 x RBU-2500

12 x BB-1

2 x AK-230

2 x RBU-2500

2 x wt

12 x BB-1

Wyposażenie

1 x Uragan

1 x MG-11

1 x MR-104

1 x MG-11

1 x MR-104

1 x GS-572

1 x MR-104

1 x GS-572

Napęd

3 x 40D

2 x 40D

1 x TM-1

2 x 40D

1 x TM-1

2 x 40D

1 x TM-1

Prędkość

27 węzłów

30 węzłów

28 węzłów

26,5 węzła

Zasięg

1100 Mm

Autonom.

7 dni

Załoga

22 osoby

Jednostki oznaczone numerami 605.3, 606 i 607, o wyporności od 300 do 400 ton, planowano uzbroić w dwa zestawy artyleryjskie AK-230 z dwoma armatami kalibru 30 mm i radarem kierowania ogniem MR-104 Ryś, dwa miotacze rakietowych bomb głębinowych – pięciorurowe RBU-1200 Uragan z zestawem kierowania ogniem lub 16-rurowe RBU-2500 Smiercz – oraz dwie zrzutnie po sześć klasycznych bomb głębinowych BB-1.

Okręt zop 605

Koncepcja dużego ścigacza okrętów podwodnych projektu 605.

Okręty większe, tj. projekty 608, 609 i 611, o wyporności od 500 do 770 ton, planowano wyposażyć w dwulufowy system ZIF-31B kalibru 57 mm, dwie wyrzutnie RBU-2500, dwie wyrzutnie torped i 12 bomb głębinowych BB-1. Najciekawsza była koncepcja małej fregaty projektu 610 o wyporności 750 ton, z uzbrojeniem w postaci wyrzutni rakiet przeciwlotniczych, dwóch zestawów AK-230 z radarami MR-104 Ryś, dwóch miotaczy RBU-2500 i dwóch tub torpedowych. Wszystkie okręty, , miały posiadać stację hydrolokacyjną GS-572, poza projektem oznaczonym 605.3, na którym planowano instalację urządzenia hydrolokacyjnego MG-11.

608

609

610

611

Wyporność standard

500 ton

520 ton

750 ton

770 ton

Długość

60 m

61,2 m

66,2 m

66,2 m

Szerokość

8,6 m

8,6 m

9,7 m

9,7 m

Zanurzenie

2,3 m

2,4 m

2,8 m

2,9 m

Uzbrojenie

2 x ZIF-31B

2 x RBU-2500

2 x wt

12 x BB-1

2 x ZIF-31B

2 x RBU-2500

2 x wt

12 x BB-1

1 x Osa-M

2 x AK-230

2 x RBU-2500

2 x wt

1 x ZIF-31B

2 x AK-230

2 x RBU-2500

2 x wt

Wyposażenie

1 x MR-104

1 x GS-572

1 x MR-104

1 x GS-572

1 x 4R33

1 x MR-104

1 x GS-572

1 x MR-104

1 x GS-572

Napęd

2 x 40D

1 x TM-1

2 x 40D

1 x TM-1

2 x 40D

2 x TM-1

2 x 40D

2 x TM-1

Prędkość

24 węzły

28 węzłów

31 węzłów

30,5 węzła

Zasięg

2000 Mm

Autonom.

10 dni

Załoga

Siłownia „dużych ścigaczy okrętów podwodnych” projektów 605.3, 606, 607 i 608 miała składać się z dwóch sowieckich silników wysokoprężnych 40D o mocy po 1840 kW (2500 KM) i turbiny TM-1 polskiej konstrukcji o mocy 4560 kW (6200 KM), co miało pozwalać na osiągniecie obliczeniowej prędkości maksymalnej od 24 do 30 węzłów – w zależności od wielkości jednostki. Okręty projektów 610 i 611, czyli tzw. małe fregaty, miały mieć zestaw dwóch silników 40D i dwóch turbin TM-1 i – zgodnie z wyliczeniami – powinny osiągać prędkość do 34 węzłów.

Okręt zop 608

Koncepcja dużego ścigacza okrętów podwodnych projektu 608.

Po analizie tych projektów przez Dowództwo Marynarki Wojennej zostały one odrzucone, jako nie spełniające wymogów efektywności koszt-efekt. Wobec faktu, że pod koniec lat sześćdziesiątych MW pozostała jedynie z ośmioma przestarzałymi już wówczas dużymi ścigaczami okrętów podwodnych projektu 122bis Kronsztad, rozpoczęto prace zmierzające do szybkiego pozyskania jednostek mniejszych oraz tańszych i na bazie patrolowców projektu 912, zbudowano dość szybko osiem ścigaczy projektu 912M. Jednocześnie rozpoczęto opracowywanie koncepcji okrętów większych, klasy korweta-fregata, o silniejszym uzbrojeniu i nowocześniejszym wyposażeniu.

Okręt zop 611

Koncepcja małej fregaty do zwalczania okrętów podwodnych projektu 611.

W 1969 r. w CKBO-2 opracowano, pod kierownictwem inż. Zubrzyckiego, modele dozorowców projektów 618 i 619, które jednak nie zyskały akceptacji szefostwa floty, jednak w 1970 r. zdecydowano o kontynuowaniu prac nad rozwojem koncepcji oznaczonej pierwszym numerem. Projekty 618 i 619 miały silne uzbrojenie artyleryjskie – dwie zdwojone armaty AK-276 kalibru 76 mm  z radarem MR-103 Bars – oraz cztery miotacze RBU-2500 Smiercz, potrójną wyrzutnię torped kalibru 533 mm i zrzutnie bomb głębinowych, a różniły się praktycznie jedynie koncepcją siłowni.

618

618M

619

Wyporność standard

912 ton

Długość

98,35 m

82,1 m

93,05 m

Szerokość

11,14 m

10,35 m

Zanurzenie

3,37 m

3,06 m

Uzbrojenie

2 x AK-276

4 x RBU-2500

3 x wt

12 x BB-1

1 x Osa-M

1 x AK-725

2 x ZU-23-2

2 x RBU-6000

4 x wt

12 x BB-1

2 x AK-276

4 x RBU-2500

3 x wt

12 x BB-1

Wyposażenie

1 x MR-105

1 x 4R33

1 x MR-103

1 x MR-105

Napęd

4 x 40D

2 x TM-1

4 x 16AVS25

2 x 68B

Prędkość

28,5 węzła

Zasięg

2000 Mm

Autonom.

10 dni

Załoga

72 osoby

W 1971 r. Ośrodek Badawczy Marynarki Wojennej rozpoczął analizę wymagań taktyczno-technicznych i projektowanie koncepcyjne dużej jednostki do zwalczania okrętów podwodnych, oznaczonej numerem 618M. Przygotowany w 1972 r. projekt przedstawiał okręt o wyporności około 900 ton, uzbrojony w zestaw przeciwlotniczy 4K33 Osa-M z systemem kierowania 4R33, zdwojoną armatę AK-725 kalibru 57 mm z radarem kierowania ogniem MR-103, dwa zestawy przeciwlotnicze ZU-23-2M kalibru 23 mm, poczwórną wyrzutnię torped kalibru 533 mm, dwa 12-rurowe miotacze RBU-6000 Smiercz-2 z systemem kierowania Burja i dwie zrzutnie grawitacyjnych bomb głębinowych. Napęd, w postaci czterech silników 16AVS25 o mocy po 2942 kW (4000 KM), miał dawać prędkość 28,5 węzła.

620.1

620.2

620.3

620.3/1

620.4

Wyporność standard

928 ton

904 tony

814 ton

740 ton

710 ton

Długość

80 m

82,1 m

74,8 m

74,8 m

71,5 m

Szerokość

Zanurzenie

Uzbrojenie

1 x AK-725

1 x ZU-23-2

2 x RBU-2500

2 x wt

1 x AK-725

2 x ZU-23-2

2 x RBU-2500

2 x wt

1 x AK-725

2 x ZU-23-2

2 x RBU-6000

2 x wt

1 x AK-725

2 x ZU-23-2

2 x RBU-6000

2 x wt

1 x AK-725

2 x AK-230

2 x RBU-6000

2 x wt

Wyposażenie

MR-103

MR-103

MR-103

MR-103

2 x MR-104

Napęd

2 x 16AVS25

2 x TM-1

4 x 16AVS25

2 x 68B

3 x M504B

3 x 16AVS25

Prędkość

34 węzły

29,4 węzła

28,7 węzła

29,2 węzła

28 węzłów

Zasięg

2000 Mm

Autonom.

10 dni

Załoga

75 osób

Koncepcja okrętu projektu 619 stała się podstawą do rozpoczęcia w 1972 r. prac nad ostateczną wersją dozorowca oznaczoną numerem projektu 620. Ośrodek Badawczy Marynarki Wojennej opracował do maja 1973 r. pięć wariantów jednostki – 620.1, 620.2, 620.3, 620.3/1 i 620.4. Poszczególne projekty okrętów uwzględniały możliwości oraz uwarunkowania bojowego wykorzystania okrętów, dobór dostępnego wyposażenia i uzbrojenia, szczególnie importowanego z ZSRR (w tym trudności w pozyskaniu np. przeciwlotniczych systemów rakietowych) oraz rodzaju napędu pozwalającego uzyskać odpowiednie osiągi wymagane dla jednostki przeciwpodwodnej.

Copyright © Redakcja Militarium/Rys. Tomasz Grotnik

Plan modernizacji Marynarki Wojennej RP do 2022 r.

Program modernizacji Marynarki Wojennej RP jest jednym z elementów Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022. Program rozwoju floty obejmuje budowę lub pozyskanie kilku zupełnie nowych typów okrętów. Został on uwzględniony, jako program operacyjny pod nazwą „Zwalczanie zagrożeń na morzu” i wymieniony wśród 14 zadań w uchwale nr 164 Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w ramach programów operacyjnych”. Stan zaawansowania programu został przedstawiony według danych na maj 2014 r.

Z formalnego punktu widzenia program modernizacji technicznej Marynarki Wojennej rozpoczął się po podpisaniu w 2013 r. m.in. kontraktów na dokończenie okrętu patrolowego (eks-korwety) Ślązak i na budowę prototypu niszczyciela min typu Kormoran II.

Plan rozwoju Marynarki Wojennej obejmuje 22 zadania różnej skali i trudności – od projektu pozyskania zaawansowanych okrętów podwodnych, po zakup relatywnie mało skomplikowanych kutrów transportowo-holowniczych. Modernizacja polskiej floty jest drugim priorytetem operacyjnym, jeżeli chodzi o wysokość zaplanowanych środków finansowych – w latach 2013-2022 na program „Zwalczanie zagrożeń na morzu”, mają zostać wydane – zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Ministrów nr 164 – środki w wysokości 13,756 miliarda PLN. Większą kwotę przeznaczono jedynie na jeden z programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych, tj. „System obrony powietrznej” – 26,411 miliarda PLN. Programy modernizacyjne Marynarki Wojennej w latach 2013-2025 w podziale na obszary zdolności operacyjnych przedstawia tabela.

Najdroższym i najtrudniejszym projektem w programie „Zwalczanie zagrożeń na morzu” jest podprogram Orka, zakładający obecnie dostarczenie trzech okrętów podwodnych o wyporności do 2000 ton – pierwszego do 2020 r., drugiego do 2022 r. i trzeciego do 2025 r. Jednostki podwodne mają mieć napęd spalinowo-elektryczny z dodatkowymi ogniwami systemu Air Independent Propulsion (AIP) i powinny być uzbrojone w torpedy, miny oraz wyposażone w zaawansowane systemy wykrywania dowodzenia i kierowania walką. Kwestiami spornymi i do dziś nie rozstrzygniętymi są możliwość budowy i remontów eksploatacyjnych jednostek w polskich stoczniach oraz uzbrojenie ich w pociski manewrujące. Według najnowszych danych postępowanie przetargowe na okręty Orka ma się rozpocząć w jeszcze w 2014 r., natomiast sygnowanie umowy planowane jest na drugą połowę 2015 r.

Projekt Miecznik to korwety wielozadaniowe (nazywane okrętami obrony wybrzeża) o wyporności do 2000 ton, wyposażone w system rakietowy obrony powietrznej średniego zasięgu, rakiety przeciwokrętowe, torpedy zop i systemy artyleryjskie oraz zaawansowany system dowodzenia integrujący sensory i urządzenia kierowania walką. W 2014 r. zakończono w MON fazę analityczno-koncepcyjną i przeprowadzono uzgodnienia, w br. ma rozpocząć się postępowanie w zakresie wyłonienia dostawcy okrętów.

Okręt patrolowy w wersji podstawowej Ślązak to budowana od 2001 r. na licencji niemieckiej korweta typu Gawron, która po wieloletnich perturbacjach koncepcyjnych i finansowych zostanie ukończona jako okręt patrolowy o wyporności do 2100 ton. Okręt będzie miał zaawansowany system obserwacji, dowodzenia i kierowania, co daje asumpt do spostrzeżenia, że Ślązak pozostanie niedozbrojoną korwetą. Okręt ma zostać wcielony do służby w 2016 r.

Z kolei podprogram Czapla to okręt patrolowy o wyporności 1800 ton z funkcją zwalczania min – co wiąże się z m.in. wyposażeniem w bezzałogowe pojazdy podwodne. W związku z tym, że jednostki tego projektu mają być podobne konstrukcyjnie do okrętów obrony wybrzeża Miecznik zdecydowano, że postępowanie dotyczące obu typów okrętów będzie realizowane wspólnie – zarówno okręty obrony wybrzeża, jak i patrolowe zostaną zbudowane na bazie tego samego projektu (Mieczniki będą miały przedłużony kadłub) i podobnego wyposażenia, w tym okrętowego systemu obserwacji i systemu walki. Oba typy okrętów będą miały lądowisko dla śmigłowca pokładowego. Początkowo planowano, że programy miałyby się zakończyć w 2025 r., ale według obecnie obowiązujących planów Mieczniki i Czaple powinny wchodzić do służby w tempie jedna jednostka rocznie w latach 2017-2022.

Niszczyciel min Kormoran II

Wizja niszczyciela min Kormoran II projektu 258.

W systemie rażenia sił przeciwnika funkcjonuje także Pierwszy Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy uzbrojony w pociski przeciwokrętowe NSM z możliwością zwalczania celów brzegowych, który osiągnął wstępną gotowość w 2013 r., po dostarczeniu wszystkich zamówionych pocisków NSM (50 sztuk), natomiast w br. planowane jest podpisanie umowy otwierającej drogę do pozyskania uzbrojenia i sprzętu dla drugiego dywizjonu – będąca całkowicie poza dotychczasowymi planami inwestycja, pojawiła się po przeprowadzeniu przeglądu Programu Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2013-2022 i ma ona zgodnie z założeniami resortu obrony narodowej zwiększyć możliwości narodowego odstraszania militarnego.

Jeśli chodzi o najważniejsze programy w zakresie obszaru operacyjnego „Przetrwanie i ochrona wojsk”, to w 2013 r. podpisano natomiast umowę z polskim konsorcjum na budowę pierwszego niszczyciela min Kormoran II – prototypowy okręt ma zasilić flotę do 2016 r., a pozostałe w 2019 r. i w 2022 r. Jednostki mają mieć wyporność pełną do 850 ton i kadłub ze stali amagnetycznej. Zasadniczym wyposażeniem zadaniowym będą pojazdy podwodne do poszukiwania i niszczenia min wszystkich typów.

W 2013 r. rozpoczęto również program Ostryga, czyli zdanie zadanie pod nazwą „Zdolność do zapewnienia ochrony siłom morskim w portach, na redach i na kotwicowiskach”. W 2014 r. mają zakończyć się procedury wewnętrzne w resorcie obrony narodowej i kontrakt z potencjalnym wykonawcą ma zostać podpisany jeszcze w br. W ramach programu Ostryga założono nabycie kilkunastu bezzałogowych platform nawodnych, służących przede wszystkim do ochrony polskich sił morskich w portach, na redach i kotwicowiskach. Jednym z nośników tych platform mają być okręty patrolowe typu Czapla. Natomiast podprogram Kijanka to bezzałogowe systemy zwalczania min dla okrętów.

Nazwa Klasa Ilość jednostek/sztuk Okres
Delfin Okręt rozpoznawczy 2 2022-2024
Bielik Okrętowy system optoelektroniczny 2022
Hydrograf Okręt hydrograficzny 1 2022
MIG Morski system informacji geoprzestrzennej 2022
SRN Mobilny system radionawigacyjny średniego zasięgu 2022
Płomyk Samolot patrolowy 2-3 2019
Orka Okręt podwodny 3 2020-2025
Miecznik Okręt obrony wybrzeża 3 2017-2019
Ślązak Okręt patrolowy 1 2016
Czapla Okręt patrolowy z możliwością zwalczania min 3 2020-2022
NDR Nadbrzeżny dywizjon rakietowy 2 2010-2016
Śmigłowiec ZOP 6 2016-2017
Kormoran II Niszczyciel min 3 2016-2022
Kijanka Bezzałogowy system zwalczania min 10 2022
Ostryga System ochrony sił morskich 2022
Ratownik Okręt ratowniczy 3 2020-2022
Śmigłowiec CSAR 6 2016-2017
Marlin Okręt wsparcia działań połączonych 1 2022
Bałtyk Okręt wsparcia logistycznego 1 2021
Magneto Okręt demagnetyzacyjny 1 2018
Ekotank Barka ekologiczna 1 2017
Supply Zbiornikowiec paliwowy 1 2018
Transhol Kuter transportowy 6 2016-2019
Holownik Holownik 6 2016-2025

Projekt Ratownik oznacza budowę trzech pełnomorskich okrętów ratowniczych wyposażonych w systemy ratowania rozbitków z zatopionych okrętów podwodnych.

Obszar operacyjny „Rozpoznanie” to przede wszystkim dwa okręty rozpoznawcze kryptonim Delfin, które powinny być w służbie w latach 2022-2024. Poza tym, jednym z zasadniczych środków rozpoznania nad akwenem morskim mają być bezzałogowce klasy taktycznej o nazwie Gryf (22 zestawy) i większej – MALE (Medium Altitude Long Endurance) nazwane Zefir (cztery zestawy). Będą one pozyskiwane w ramach innego programu operacyjnego planu modernizacji 2013-2022. Część systemów i ich obsług będzie przygotowanych do współpracy z Marynarką Wojenną.

Kolejne trzy projekty w ramach operacyjnych zdolności rozpoznania to zadania opracowania urządzeń i systemów, które będą montowane na okrętach i instalacjach brzegowych w latach 2015-2022. Należą do nich Bielik, czyli optoelektroniczny system obserwacji okrętowej, powstający w pierwszej kolejności dla jednostek rozpoznawczych, MIG, czyli morski system informacji geoprzestrzennej i SRN – mobilny system radionawigacyjny średniego zasięgu.

Największą jednostką polskiej floty ma być okręt wsparcia działań połączonych kryptonim Marlin, o wyporności 15 000 ton, z możliwością przewożenia barek desantowych i śmigłowców. Okręt przewidziany jest do transportu kontyngentu wojsk lądowych lub sił specjalnych w rejon konfliktu lub misji stabilizacyjnej. Jednostka ma także zabezpieczyć kwestie dowodzenia, zapewnić tym siłom wsparcie logistyczne i zabezpieczenie medyczne (szpital z salami operacyjnymi do przeprowadzania zabiegów chirurgicznych). Okręty ma być wykorzystywany również do niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych czy ewakuacji cywilów z zagrożonych rejonów. MON zakłada, że okręty typu Marlin w całości zostanie zbudowany w krajowej stoczni, a podnieść banderę miałby w 2022 r.

Okrętami zabezpieczenia działań ma być jednostka demagnetyzacyjna o wyporności około 500 ton zbudowana w ramach projektu Magneto oraz okręt hydrograficzny pozyskany w części projektu o nazwie Hydrograf.

Okręt patrolowy Ślązak

Wizja okrętu patrolowego Ślązak.

Podobnie jak w wypadku okrętów obrony wybrzeża i patrolowców, początkowo okręty ratownicze Ratownik, jednostkę demagnetyzacyjną Magneto i hydrograficzną Hydrograf chciano zbudować na bazie kadłuba tego samego typu, jednak ostatecznie nie będą zunifikowane ze względu na znaczne różnice w wyporności pomiędzy poszczególnymi typami jednostek. Nie przewidziano montowania uzbrojenia na pokładach tych okrętów, ale będą one mogły przenosić moduły misyjne.

Mniejszym od Marlina, ale i tak dużym okrętem ma być jednostka logistyczna Bałtyk, która ma zastąpić jedyny w znajdujący się obecnie w linii w miarę nowoczesny zbiornikowiec MW RP typu ZP-1200. Nowy okręt będzie większy, jego wyporność ma sięgnąć 5000 ton. Bałtyk będzie przeznaczony do zaopatrywania zespołów okrętów w morzu i transportu między innymi paliwa, żywności, amunicji oraz części zamiennych oraz przystosowany do operowania śmigłowca.

Transhol to przyszłe niewielkie jednostki pomocnicze, służące do transportu materiałów, zaopatrzenia i wykonywania prac holowniczych na redach oraz w portach. Planowany jest zakup sześciu jednostek o wyporności do 80 ton – uniwersalnych lub w dwóch specjalistycznych wersjach: motorówki cumowniczej i kutra transportowego. Faza analityczno-koncepcyjna odnośnie tych okrętów ma być zakończona w 2014 r., a procedura pozyskania, w tym podpisanie umowy na budowę jednostek, planowane jest w 2015 r.

W ramach prodprogramu pod kryptonimem Holownik, MON planuje budowę sześciu holowników, z których pierwsze trzy mają zostać dostarczone w latach 2016-2018, a trzy następne w latach 2022-2025. W 2014 r. trwa faza analityczno-koncepcyjna i w 2015 r. powinna zostać podpisana umowa z dostawcą jednostek. Marynarka Wojenna określiła wyporność pełną tych do 350 ton i nieograniczoną dzielność morską. Wymagana będzie również możliwość prowadzenia działań na morzach niearktycznych w ciężkich warunkach lodowych.

Supply to z kolei zbiornikowiec paliwowy, który ma zastąpić jednostkę Z-8, drugi klasyczny zbiornikowiec polskiej floty. Natomiast Ekotank to barka ekologiczna, służąca do pobierania z okrętów i utylizacji śmieci, nieczystości, zużytego oleju itp. Obie jednostki powinny wejść do służby do 2022 r.

Do tego w ramach odrębnego programu operacyjnego „Śmigłowce wsparcia bojowego i zabezpieczenia”, zakładającego pozyskanie 70 nowych wiropłatów, Marynarka Wojenna otrzyma sześć śmigłowców ratowniczych CSAR, przystosowanych do operowania na obszarze oddziaływanie ogniowego przeciwnika oraz sześć maszyn do zwalczania okrętów podwodnych. Program śmigłowcowy rozpocząć się ma podpisaniem w 2015 r. umowy ze zwycięzcą przetargu, a maszyny dla polskich sił morskich powinny zostać dostarczone do 2017 r. Dla Marynarki Wojennej planowane jest również pozyskanie dwóch nowych samolotów patrolowych, inwestycja ta będzie jednak finansowana spoza funduszy, jakie zaplanowano na 14 programów operacyjnych planu modernizacyjnego do 2022 r. Maszyny patrolowe powinny wejść do linii do 2019 r.

Copyright © Redakcja Militarium/Rys. Remontowa Shipbuilding; Stocznia Marynarki Wojennej

Uzbrojenie, wyposażenie i struktury Wojska Polskiego – brzegowa obrona przeciwlotnicza Marynarki Wojennej RP

Do realizacji zadań obrony powietrznej, w tym przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, poza okrętowymi środkami ogniowymi, służącymi do zwalczania środków napadu powietrznego, polska Marynarka Wojenna posiada również brzegowe pododdziały wojsk obrony przeciwlotniczej. Służą one do obrony stanowisk dowodzenia, baz, punktów bazowania stałego i punktów bazowania manewrowego sił floty, baz lotniczych i innych obiektów w strefie odpowiedzialności, przed różnorodnymi środkami lotniczymi i rakietowymi przeciwnika, w tym samolotami, śmigłowcami, pociskami rakietowymi i bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Łącznie Marynarka Wojenna RP miała, na dzień 1 stycznia 2015 r., następujące jednostki przeciwlotnicze: 8. Dywizjon Przeciwlotniczy, 9. Dywizjon Przeciwlotniczy, bateria przeciwlotnicza Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego, bateria przeciwlotnicza 43. Bazy Lotnictwa Morskiego im. kmdr por. Edwarda Stanisława Szystowskiego i bateria przeciwlotnicza 44. Kaszubsko-Darłowskiej Bazy Lotnictwa Morskiego.

ZUR-23-2 1

Bateria przeciwlotnicza Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego posiada między innymi zestawy artyleryjskie ZU-23-2. Na zdjęciu udoskonalony zestaw ZUR-23-2KG.

Podstawowymi jednostkami taktyczno-ogniowymi sił obrony powietrznej, zdolnymi do samodzielnego działania, są oba dywizjony przeciwlotnicze. Dywizjon przeciwlotniczy jest przeznaczony do osłony stanowisk dowodzenia, baz morskich, punktów bazowania, pododdziałów brzegowych oraz innych obiektów Marynarki Wojennej. Dywizjon jest zdolny do samodzielnego zwalczania celów pojedynczych lub grupowych, na małych i średnich wysokościach, w dowolnych warunkach atmosferycznych, niezależnie od pory doby. Dywizjon składa się z dowództwa i sztabu, plutonu dowodzenia (obsługa stacji radiolokacyjnej, obsługa wozu dowodzenia), trzech baterii przeciwlotniczych z trzema plutonami przeciwlotniczymi każda (obsługa wozu dowodzenia, cztery działony) i drużyną strzelców przeciwlotników, kompanii zabezpieczenia, kompanii logistycznej i grupy ewakuacji medycznej.

Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy (NDR) posiada obecnie baterię przeciwlotniczą, która jest przeznaczona do osłony stanowiska dowodzenia i baterii startowych NDR. Bateria jest zdolna do samodzielnego zwalczania celów pojedynczych lub grupowych, na małych wysokościach, w dowolnych warunkach atmosferycznych, niezależnie od pory doby. Bateria funkcjonuje w składzie: dowództwo baterii, obsługa wozu dowodzenia, dwa plutony przeciwlotnicze (obsługa wozu dowodzenia, cztery działony, drużyna strzelców przeciwlotników), drużyna techniczno-gospodarcza.

S-60MB Blenda

Podstawowymi środkami ogniowymi jednostek przeciwlotniczych MW RP są jednak zmodernizowane armaty S-60MB Blenda, przystosowane do współpracy z systemem kierowania ogniem Blenda.

Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej posiada dwie baterie przeciwlotnicze w składzie 43. i 44. Baz Lotnictwa Morskiego, które są przeznaczone do osłony tych baz. Bateria jest zdolna do samodzielnego zwalczania celów pojedynczych lub grupowych, na małych i średnich wysokościach, w dowolnych warunkach atmosferycznych, niezależnie od pory doby. Obie baterie funkcjonują w takim samym składzie: dowództwo baterii, obsługa wozu dowodzenia, pluton przeciwlotniczy (obsługa wozu dowodzenia, cztery działony), drużyna strzelców przeciwlotników, drużyna techniczno-gospodarcza.

8. Daplot 9. Daplot Baplot NDR Baplot    43. BLM Baplot 44. BLM
Stacja radiolokacyjna 1 1  1
Wóz dowodzenia ZWD-10R-K-N 1 1
Wóz dowodzenia WD-95 Blenda 3 3 1 1
Wóz dowodzenia Rega-1 1 1 1 1  1
Terminal Rega-3 4
Terminal Rega-4 3 3 6 1 1
PPZR Grom 18 18 12 6 6
Zestaw ZU-23 8
Armata S-60MB 12 12 4 4

Łącznie pododdziały przeciwlotnicze Marynarki Wojennej mają etatowo 32 armaty S-60MB, 8 szt. zestawów ZU-23-2 i 60 szt. PPZR Grom.

Copyright © Redakcja Militarium/Fot. Ministerstwo Obrony Narodowej