Archiwa tagu: bateria plot NDR

Uzbrojenie, wyposażenie i struktury Wojska Polskiego – brzegowa obrona przeciwlotnicza Marynarki Wojennej RP

Do realizacji zadań obrony powietrznej, w tym przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, poza okrętowymi środkami ogniowymi, służącymi do zwalczania środków napadu powietrznego, polska Marynarka Wojenna posiada również brzegowe pododdziały wojsk obrony przeciwlotniczej. Służą one do obrony stanowisk dowodzenia, baz, punktów bazowania stałego i punktów bazowania manewrowego sił floty, baz lotniczych i innych obiektów w strefie odpowiedzialności, przed różnorodnymi środkami lotniczymi i rakietowymi przeciwnika, w tym samolotami, śmigłowcami, pociskami rakietowymi i bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Łącznie Marynarka Wojenna RP miała, na dzień 1 stycznia 2015 r., następujące jednostki przeciwlotnicze: 8. Dywizjon Przeciwlotniczy, 9. Dywizjon Przeciwlotniczy, bateria przeciwlotnicza Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego, bateria przeciwlotnicza 43. Bazy Lotnictwa Morskiego im. kmdr por. Edwarda Stanisława Szystowskiego i bateria przeciwlotnicza 44. Kaszubsko-Darłowskiej Bazy Lotnictwa Morskiego.

ZUR-23-2 1

Bateria przeciwlotnicza Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego posiada między innymi zestawy artyleryjskie ZU-23-2. Na zdjęciu udoskonalony zestaw ZUR-23-2KG.

Podstawowymi jednostkami taktyczno-ogniowymi sił obrony powietrznej, zdolnymi do samodzielnego działania, są oba dywizjony przeciwlotnicze. Dywizjon przeciwlotniczy jest przeznaczony do osłony stanowisk dowodzenia, baz morskich, punktów bazowania, pododdziałów brzegowych oraz innych obiektów Marynarki Wojennej. Dywizjon jest zdolny do samodzielnego zwalczania celów pojedynczych lub grupowych, na małych i średnich wysokościach, w dowolnych warunkach atmosferycznych, niezależnie od pory doby. Dywizjon składa się z dowództwa i sztabu, plutonu dowodzenia (obsługa stacji radiolokacyjnej, obsługa wozu dowodzenia), trzech baterii przeciwlotniczych z trzema plutonami przeciwlotniczymi każda (obsługa wozu dowodzenia, cztery działony) i drużyną strzelców przeciwlotników, kompanii zabezpieczenia, kompanii logistycznej i grupy ewakuacji medycznej.

Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy (NDR) posiada obecnie baterię przeciwlotniczą, która jest przeznaczona do osłony stanowiska dowodzenia i baterii startowych NDR. Bateria jest zdolna do samodzielnego zwalczania celów pojedynczych lub grupowych, na małych wysokościach, w dowolnych warunkach atmosferycznych, niezależnie od pory doby. Bateria funkcjonuje w składzie: dowództwo baterii, obsługa wozu dowodzenia, dwa plutony przeciwlotnicze (obsługa wozu dowodzenia, cztery działony, drużyna strzelców przeciwlotników), drużyna techniczno-gospodarcza.

S-60MB Blenda

Podstawowymi środkami ogniowymi jednostek przeciwlotniczych MW RP są jednak zmodernizowane armaty S-60MB Blenda, przystosowane do współpracy z systemem kierowania ogniem Blenda.

Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej posiada dwie baterie przeciwlotnicze w składzie 43. i 44. Baz Lotnictwa Morskiego, które są przeznaczone do osłony tych baz. Bateria jest zdolna do samodzielnego zwalczania celów pojedynczych lub grupowych, na małych i średnich wysokościach, w dowolnych warunkach atmosferycznych, niezależnie od pory doby. Obie baterie funkcjonują w takim samym składzie: dowództwo baterii, obsługa wozu dowodzenia, pluton przeciwlotniczy (obsługa wozu dowodzenia, cztery działony), drużyna strzelców przeciwlotników, drużyna techniczno-gospodarcza.

8. Daplot 9. Daplot Baplot NDR Baplot    43. BLM Baplot 44. BLM
Stacja radiolokacyjna 1 1  1
Wóz dowodzenia ZWD-10R-K-N 1 1
Wóz dowodzenia WD-95 Blenda 3 3 1 1
Wóz dowodzenia Rega-1 1 1 1 1  1
Terminal Rega-3 4
Terminal Rega-4 3 3 6 1 1
PPZR Grom 18 18 12 6 6
Zestaw ZU-23 8
Armata S-60MB 12 12 4 4

Łącznie pododdziały przeciwlotnicze Marynarki Wojennej mają etatowo 32 armaty S-60MB, 8 szt. zestawów ZU-23-2 i 60 szt. PPZR Grom.

Copyright © Redakcja Militarium/Fot. Ministerstwo Obrony Narodowej