PDFDrukujEmail

Uzbrojenie, wyposażenie i struktura Wojska Polskiego - batalion piechoty zmechanizowanej na BWP-1 (BMP-1)

Wpisany przez Redakcja Militarium 28 stycznia 2015

Bataliony piechoty zmechanizowanej (bz), wyposażone w kołowe bojowe wozy piechoty BWP-1 (BMP-1), posiadają strukturę złożoną z następujących pododdziałów: dowództwo i sztab, kompania dowodzenia, taktyczny zespół kontroli obszaru powietrznego, cztery kompanie piechoty zmechanizowanej, kompania wsparcia, kompania logistyczna i zespół ewakuacji medycznej. Uzbrojenie i wyposażenie batalionu piechoty zmechanizowanej prezentowane w tabeli odpowiada etatowi ćwiczebnemu obowiązującemu w Siłach Zbrojnych RP w okresie do 2011 r.

 

Więcej: Uzbrojenie, wyposażenie i struktura Wojska Polskiego - batalion piechoty zmechanizowanej na BWP-1 (BMP-1)

 

PDFDrukujEmail

Uzbrojenie, wyposażenie i struktura Wojska Polskiego - batalion czołgów PT-91 Twardy

Wpisany przez Redakcja Militarium 28 stycznia 2015

Bataliony czołgów (bcz) wyposażone w czołgi PT-91 Twardy stanowią jeden z zasadniczych elementów uderzeniowych Wojsk Lądowych i posiadają strukturę złożoną z następujących pododdziałów: dowództwo i sztab, kompania dowodzenia, taktyczny zespół kontroli obszaru powietrznego, cztery kompanie czołgów, kompania logistyczna i zespół ewakuacji medycznej. Uzbrojenie i wyposażenie batalionu czołgów PT-91 prezentowane w tabeli odpowiada etatowi ćwiczebnemu obowiązującemu w Siłach Zbrojnych RP w okresie do 2011 r.

Więcej: Uzbrojenie, wyposażenie i struktura Wojska Polskiego - batalion czołgów PT-91 Twardy

 

PDFDrukujEmail

Uzbrojenie, wyposażenie i struktura Wojska Polskiego - batalion czołgów Leopard 2A4

Wpisany przez Redakcja Militarium 27 stycznia 2015

Bataliony czołgów (bcz) wyposażone w czołgi Leopard 2 stanowią zasadniczy element uderzeniowy Wojsk Lądowych i posiadają strukturę złożoną z następujących pododdziałów: dowództwo i sztab, kompania dowodzenia, taktyczny zespół kontroli obszaru powietrznego, cztery kompanie czołgów, kompania logistyczna i zespół ewakuacji medycznej. Uzbrojenie i wyposażenie batalionu czołgów Leopard 2A4 prezentowane w tabeli odpowiada etatowi ćwiczebnemu obowiązującemu w Siłach Zbrojnych RP w okresie do 2011 r.

Więcej: Uzbrojenie, wyposażenie i struktura Wojska Polskiego - batalion czołgów Leopard 2A4

   

PDFDrukujEmail

Uzbrojenie, wyposażenie i struktura Wojska Polskiego - batalion piechoty zmotoryzowanej KTO Rosomak

Wpisany przez Redakcja Militarium 27 stycznia 2015

Bataliony piechoty zmotoryzowanej (bpzmot), faktycznie jednak wchodzące w skład Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, wyposażone w kołowe bojowe wozy piechoty (KBWP) Rosomak i kołowe transportery opancerzone (KTO) Rosomak, posiadają strukturę złożoną z następujących pododdziałów: dowództwo i sztab, kompania dowodzenia, taktyczny zespół kontroli obszaru powietrznego, cztery kompanie piechoty zmotoryzowanej, kompania wsparcia, kompania logistyczna i zespół ewakuacji medycznej. Uzbrojenie i wyposażenie batalionu piechoty zmotoryzowanej prezentowane w tabeli odpowiada etatowi ćwiczebnemu obowiązującemu w Siłach Zbrojnych RP w okresie do 2011 r.

Więcej: Uzbrojenie, wyposażenie i struktura Wojska Polskiego - batalion piechoty zmotoryzowanej KTO Rosomak

 

PDFDrukujEmail

Koncepcja polski czołg XXI wieku z wieżą bezzałogową

Wpisany przez Redakcja Militarium 10 stycznia 2015

W ramach projektu rozwoju polskiej broni pancernej w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych, równolegle do prac nad głęboką, kilkuetapową modernizacją czołgu T-72, w ramach której postały czołgi PT-91 Twardy, a także wersje rozwojowe PT-94 i PT-97 oraz czołg podstawowy Goryl, opracowano kilka koncepcji czołgów następnej generacji, z których najciekawsza została ukończona w 1997 r.

Założeniem podstawowym konstrukcji nowego czołgu rodem z OBRUM było zastosowanie wieży bezzałogowej z armatą większego niż 120-125 mm kalibru (ówcześnie prace projektowe nad armatami większego niż wspomniane kalibru prowadzono w Niemczech, USA i byłym ZSRR). Projekt pojazdu był wzorowany na pracach prowadzonych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ub. wieku w ZSRR nad czołgami nowej generacji z niekonwencjonalnym układem konstrukcyjnym - z silnikiem z przodu, bezzałogową wieżą i magazynem amunicyjnym w tylnej części kadłuba.

Projekt czołgu miał być zerwaniem z ewolucyjną modernizacją czołgu T-72, prowadzoną ówcześnie w Polsce, na rzecz konstrukcji radykalnej, opracowanej bez obiektywnych ograniczeń, z uwzględniem możliwości poskiego przemysłu i współpracy międzynarodowej. W pewnym stopniu zachowano nadrzędne założenia konstrukcji czołgów rosyjskich, np. niska płaska sylwetka, automatyka ładowania, układ kół nośnych.

Więcej: Koncepcja polski czołg XXI wieku z wieżą bezzałogową