PDFDrukujEmail

Polski radar śledzący RSKu dla zestawów przeciwlotniczych bliskiego zasięgu

Wpisany przez Redakcja Militarium 08 lutego 2015

Nowoczesne radiolokatory śledzące dla artyleryjskich i rakietowo-artyleryjskich zestawów przeciwlotniczych nie były do tej pory produkowane w Polsce. W opracowanym w latach dziewięćdziesiatych samobieżnym zestawie rakietowo-artyleryjskim Stalagmit-Sopel nie przewidywano radiolokacyjnego kanału śledzenia celów, natomiast skonstruowany w latach 1995-2000 znacznie bardziej zaawansowany przeciwlotniczy zestaw artyleryjski Loara posiadał importowany radar śledzący Ericsson Microwave Systems Eagle.

W związku z programem rozwoju lufowych i rakietowych środków przeciwlotniczych w Polsce, w 2010 r. rozpoczęto w Bumar Elektronika S.A. we współpracy z Politechniką Warszawską projektowanie polskiego radaru śledzącego. Zgodnie z założeniami urządzenie miało mieć relatywnie niski koszt, ale jednocześnie dysponować zadowalającymi parametrami pracy. Możliwości nowego urządzenia miały pozwalać na skokowe zwiększnie dokładności kierowania przeciwlotniczych zestawów artyleryjskich po zastosowaniu rozwiązań zdalnego sterowania i automatyzacji napędów tych systemów.

Więcej: Polski radar śledzący RSKu dla zestawów przeciwlotniczych bliskiego zasięgu

 

PDFDrukujEmail

Polski Zintegrowany Automatyczny System Obrony Pojazdu - koncepcja aktywnej obrony wozów bojowych

Wpisany przez Redakcja Militarium 12 lutego 2015

Wobec nowych wyzwań w zakresie taktyki walki i stosowanego uzbrojenia przeciwpancernego, do istotnych przesłanek przemawiających za wprowadzaniem systemów obrony aktywnej pojazdów należy zaliczyć: szybki rozwój środków przeciwpancernych i próba osiagnięcia przewagi przebijalności pocisku przeciwpancernego w relacji do wytrzymałości pancerza, szczególnie w przypadku lżejszych wozów, niecelowość dalszego rozwoju klasycznych pancerzy drogą zwiększania grubości i masy osłony, co zmniejsza manewrowość wozu bojowego, a także konieczność prowadzenia działań w terenie zurbanizowanym, co wymaga zapewnienia praktycznie tego samego poziomu osłony dla całego pojazdu, przy wielokierunkowości możliwych ataków (z boków, z tyłu, z górnej półsfery), niezależność działania systemów osłony aktywnej od sposobu naprowadzania pocisków na ochraniany obiekt, w ostatnich latach zintensyfikowano prace nad systemami obrony pojazdu, niszczącymi zagrożenia zanim dotrą one do pancerza. Co istotne, współczesny stan zaawansowania konstrukcji systemów ochrony aktywnej pozwala na stopniowanie poziomu ochrony, poprzez wprowadzanie modułowych rozwiązań dedykowanych do zwalczania określonych pocisków, bez konieczności ingerencji w konstrukcję pojazdu.

Więcej: Polski Zintegrowany Automatyczny System Obrony Pojazdu - koncepcja aktywnej obrony wozów bojowych

 

PDFDrukujEmail

Uzbrojenie, wyposażenie i struktury Wojska Polskiego - brzegowa obrona przeciwlotnicza Marynarki Wojennej RP

Wpisany przez Redakcja Militarium 03 stycznia 2015

Do realizacji zadań obrony powietrznej, w tym przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, poza okrętowymi środkami ogniowymi, służącymi do zwalczania środków napadu powietrznego, polska Marynarka Wojenna posiada również brzegowe specjalistyczne pododdziały wojsk obrony przeciwlotniczej. Służą one do obrony stanowisk dowodzenia, baz, punktów bazowania stałego i punktów bazowania manewrowego sił floty, baz lotniczych i innych obiektów w strefie odpowiedzialności, przed różnorodnymi środkami lotniczymi i rakietowymi przeciwnika, w tym samolotami, śmigłowcami, pociskami rakietowymi i bezzałogowymi statkami powietrznymi. 

Więcej: Uzbrojenie, wyposażenie i struktury Wojska Polskiego - brzegowa obrona przeciwlotnicza Marynarki Wojennej RP